Nguyễn Ngọc Thanh Thùy Nguyễn Ngọc Thanh Thùy

15.000 đồng/1 km.

Tài xế:

Nguyễn Ngọc Thanh Thùy

Điện Thoại: 01218029690

72/35 Đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Ford Transit 2016

Đánh giá/nhận xét:

Thảo luận

Liên hệ ngay