Đăng ký cộng tác viên tiếp thị liên kết

Đăng nhập nếu có tài khoản?

Thỏa thuận và điều khoản

Bên ThueXeVn cung cấp các link cần chia sẻ về đặt xe trực tuyến cho bên cộng tác viên

Cộng tác viên đăng ký trở thành thành viên của hệ thống Cộng tác viên lấy các link chia sẻ do bên ThueXeVn cung cấp, chia sẻ các link ấy trên các diễn đàn, mạng xã hội, internet để cho khách hàng, người sử dụng có nhu cầu thuê xe được biết và đặt xe trực tuyến. Mỗi chuyến xe được đặt thành công bên B sẽ theo dõi được trên tài khoản của mình, biết được mình đã chia sẻ được cho bao người đặt xe thành công, được thưởng bao nhiêu tiền cho mỗi chuyến.

Bên B được thanh toán vào cuối tháng, tất cả các chuyến xe đặt thành công và đã đi trong tháng được tính phí 10.000 đồng 1 chuyến với chuyến đi sân bay và 20000 đồng 1 chuyến với các chuyến đi đường dài nhân với số chuyến đi.

Ví dụ: trong tháng bên B môi giới thành công 100 chuyến, trong đó có 50 chuyến đi đường dài, 50 chuyến đi sân bay thì bên B nhận tiền môi giới là Số Tiền Môi Giới = 50*20000+50*10000=50*30000=1.500.000

;