tổng hợp xe buyt Việt Nam

Xem Theo Tuyến
Tỉnh thành
/ Tuyến xe
Tên Tuyến
Thời gian hoạt động
Tần suất hoạt động
Lượt đi qua các phố chính Lượt về qua các phố chính Trợ giá?
Bạc Liêu
số 08
Quản Lộ Phụng Hiệp 20 phút/chuyến Giá vé: 7000 VNĐ - 20.000 VNĐ/lượt Quản lộ Phụng Hiệp đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu dài 49km, từ điểm giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến giáp ranh tỉnh Cà Mau Quản lộ Phụng Hiệp đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu dài 49km, từ điểm giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến giáp ranh tỉnh Cà Mau Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 07
Tp Bạc Liêu - Gánh Hào 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000 VNĐ - 20.000 VNĐ/lượt thành phố Bạc Liêu – Nhà Mát – Gò Cát – Gành Hào (đường đê biển), Gành Hào - Gò Cát - Nhà Mát - Tp Bạc Liêu Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 06
Thị trấn Ngan Dứa - Tp. Bạc Liêu 20 phút./ chuyến Giá vé: 7000 VNĐ - 20.000 VNĐ/lượt thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) – Ninh Qưới – Cầu Sập – thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu - Cầu Sập - Niinh Quới - Thị trấn Ngan Dứa Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 05
Thị trấn Phước Long - Vĩnh Hậu Thời gian: 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000 VNĐ - 20.000 VNĐ thị trấn Phước Long – Cầu số 2 – Hòa Bình – Vĩnh Hậu Vĩnh Hậu - Hoà Bình - Cầu số 2 - Thị trấn Phước Long Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 04
Ngã tư Chủ Chí - Gành Hào 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000VNĐ - 20.000 VNĐ/ lượt Từ ngã tư Chủ Chí – Hộ Phòng – Giá Rai– Gành Hào Gành Hào - Giá Rai - Hộ Phòng - ngã tư Chủ Chí Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 03
Hưng Thành - thị trấn Vĩnh Châu 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000đ/VNĐ - 20.000 VNĐ/lượt xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) - TP Bạc Liêu – Vĩnh Trạch – thị trấn Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) Thị trấn Vĩnh Châu - Vĩnh Trạch - Tp Bạc Liêu - xã Hưng Thành Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 02
Từ thành phố - thị trấn Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000VNĐ - 20.000 VNĐ /lượt Từ thành phố Bạc Liêu – Nhà Mát – Xiêm Cán – thị trấn Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) Thị trấn Vĩnh Châu - Xiêm Cán - Nhà Mát - tp Bạc Liêu Tuyến xe buýt có trợ giá
Bạc Liêu
số 01
Từ thị trấn Phú Lộc (tỉnh Sóc Trăng) – thành phố Bạc Liêu – Láng Trâm (giáp ranh tỉnh Cà Mau) 20 phút/ chuyến Giá vé: 7000 đồng - 20.000 Đ/lượt Từ thị trấn Phú Lộc (tỉnh Sóc Trăng) – thành phố Bạc Liêu – Láng Trâm (giáp ranh tỉnh Cà Mau) Láng Trâm - tp Bạc Liêu - thị trấn Phú Lộc Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 10
NGÃ BA CỰU HỘI – CAO LÃNH 5h30 - 17h30 20 phút/ chuyến Giá suốt tuyến 6.000 đồng Ngã ba Cựu Hội – Bến Đò Rạch Sâu – Bến phà Cao Lãnh Bến phà Cao Lãnh - Bến đò Rạch Sâu - Ngã ba Cựu Hội Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 09
AN HÒA – CHỢ MỚI 5h15 - 17h30 15 phút/ chuyến Giá suốt tuyến 12.000 đồng Bến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới Thị trấn Chợ Mới - Thị trấn Mỹ Luông - Ngã ba Cựu Hội - Bến phà An Hoà Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 08
AN HÒA – THUẬN GIANG 5h15 - 17h30 15 phút/ chuyến Giá suốt tuyến 12.000 đồng Bến phà An Hòa – Bà Vệ - Cầu Ông Chưởng – Bến phà Thuận Giang Bến phà Thuận Giang - Cầu Ông Chưởn - Bà Vệ - Bến phà An Hoà Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 07
NĂNG GÙ – TÂN CHÂU 5h - 17h 15 phút/chuyến Giá suốt tuyến 16.000 đồng Bến phà Năng Gù – Thị trấn Phú Mỹ - Chợ Vàm – Bến xe Tân Châu Bến xe Tân Châu - Chợ Vàm - Thị trấn Phú Mỹ - Bến phà Năng Gù Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 06
THỊ TRẤN NHÀ BÀNG – TRI TÔN 5h10 - 17h40 15 phút/ chuyến Giá suốt tuyến 10.000 đồng Thị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn Bến xe Tri Tôn - Núi Cấm - Thị trấn Nhà Bàng Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 05
CHÂU GIANG – TÂN AN 5h15 - 17h40 15phut/ chuyến Giá suốt tuyến 9.000 đồng Bến phà Châu Giang – Thị xã Tân Châu – Phà Tân An Phà Tân An - Thị xã Tân Châu - Bến phà Châu Giang Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 04
CHÂU ĐỐC - KHÁNH BÌNH (AN PHÚ) 5h10 - 17h45 15 phút/Chuyến Giá suốt tuyến 15.000 đồng Bền xe Châu Đốc – Cầu Cồn Tiên – Thị trấn An Phú – Xã Quốc Thái – Khánh An – Khánh Bình Khánh Bình - Khánh An - Xã Quốc Thái - Thị trấn An Phú - Cầu Cồn Tiên - Bến xe Châu Đốc Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 03
CHÂU THÀNH - BA CHÚC 15 phút/ chuyến 5h - 17h25 Giá suốt tuyến 21.000 đồng Bến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương Phi – Ba Chúc Ba Chúc - Lương Phi - Thị trấn Tri Tôn - Tà Đãnh - Vĩnh An - Vĩnh Bình - Xã Cần Đăng - Bến xe Châu Thành Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 02
AN HÒA – VỌNG THÊ 15 phút/Chuyến Giá suốt tuyến 18.000 đồng Bến phà An Hòa – Thị trấn Phú Hòa – Thị trấn Núi Sập - Xã Vọng Thê. Xã Vọng Thê - Thị trấn Núi Sập - Thị trấn Phú Hoà - Bến phà An Hoà Tuyến xe buýt có trợ giá
An Giang
số 01
LỘ TẺ RẠCH GIÁ – XUÂN TÔ (SIÊU THỊ MIỄN THUẾ ) 5h-17h30 15 phút/Chuyến Giá : Giá suốt tuyến 32.000 đồng Lộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô Xuân Tô - Châu Đốc - Châu Phú - Châu Thành - Long Xuyên - Lộ Tẻ Rạch Giá Tuyến xe buýt có trợ giá
Quảng Bình
số 02
Quang Phú - Bố Trạch 45 phút/lượt 5h30' đến 17h 30' Giá vé: + Vé chặng: Từ 0 đến 10km: 10.000 VNĐ Từ 10 đến 20km: 15.000 VNĐ Từ 20 đến 30km: 25.000 VNĐ Từ 30 đến suốt tuyến: 35.000 VNĐ. Xã Quang Phú - đường Trương Pháp - Nguyễn Du - cầu Nhật Lệ 1 - Bảo Ninh - cầu Nhật Lệ 1 - Trần Hưng Đạo - Tố Hữu - Hữu Nghị - Quốc lộ I - Thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) - đường tỉnh 561 (TL2 cũ) - đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - đường tỉnh 561 (TL2 cũ) - Trung tâm du lịch Phong Nha (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch - Trung tâm du lịch Phong Nha - đường tỉnh 561- đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - đường tỉnh 561 - Thị trấn Hoàn Lão - Quốc lộ I - Hữu Nghị - Tố Hữu - Trần Hưng Đạo - cầu Nhạt Lệ 1 - Nguyễn Du - Đường Trương Pháp - Xã Quang Phú. Tuyến xe buýt có trợ giá
Quảng Bình
số 01
Tp Đồng Hới - chợ Ba Đồn 5h30' - 17h30' 30 phút/ chuyến Giá vé: Từ 0 km đến 15 km: 8.000 VNĐ Từ 15km đến 25km: 13.000 VNĐ Từ 25km đến 35km: 18.000 VNĐ Trên 35km (suốt tuyến): 25.000 VNĐ Nhà văn hóa phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) - đường Lý Thái Tổ - đường Lê Lợi - đường Quang Trung - đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường Tố Hữu - đường Hữu Nghị - đường Lý Thường Kiệt - Quốc lộ 1A - đường Quang Trung (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch) - đường Lâm Úy - đường Hùng Vương - chợ Ba Đồn chợ Ba Đồn - Đường Hùng Vương - đường Lâm Uý - đường Quang Trung - Quốc lộ 1A - Đường Lý Thường Kiệt - đường Hữu Nghị - đường Tố Hữu - đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương - đường Lê Lợi - đường Lý Thái Tổ - nhà văn hoá phường Đồng Sơn Tuyến xe buýt có trợ giá
Nghệ An
số 01
BẾN THỦY – CỬA LÒ 4h45 - 18h30 10 - 15 phút / 1 chuyến Giá vé: 5000đ - 30000đ/lượt Bến Thủy – Đại học Vinh – Khách sạn Phương Đông – Chợ Vinh – Bến xe Vinh – Nguyễn Sĩ Sách – Đại học Y Vinh – Cao đẳng Sư phạm – Cửa Hội – Cửa Lò. Cửa Lò - Cửa Hội - Cao đẳng sư phạm - đai học Y Vinh - Nguyễn Sĩ Sách - Bến xe Vinh - Chợ Vinh- KS Đông Phương - Đại học Vinh - Bến Thuỷ Tuyến xe buýt có trợ giá
Nghệ An
số 26
VINH – TX THÁI HÒA 04h50 – 18h30 160 phút/chuyến Giá vé: 5000đ - 30000đ/lượt Tỉnh lộ 535 – Lê Viết Thuật – Nguyễn Duy Trinh – Nguyễn Viết Xuân – Phong Định Cảng – Nguyễn Du – Lê Duẩn – Trần Phú – Quang Trung – Lê Lợi – Mai Hắc Đế – Nguyễn Trãi – Quốc lộ 1 – Ngã ba Yên Lý – Quốc Lộ 48 – Thị xã Thái Hòa. Thị xã Thái Hoà - Quốc lộ 48 - Ngã ba yên Lý- Quốc lộ 1 - Nguyễn Trãi - Mai Hắc Đế - Lê Lợi - Quang Trung - Trần Phú - Lê Duẩn - Nguyễn Du - Phong Đinh Cảng - Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Duy Trinh - Lê Viết THuật - Tỉnh lộ 535 Tuyến xe buýt có trợ giá
Nghệ An
số 08
VINH – ĐÔ LƯƠNG 4h45 - 18h30 115 phút / 1 chuyến Giá vé: 5000đ - 30000đ/lượt Đại lộ Lênin – Nguyễn Sỹ Sách – Nguyễn Phong Sắc – Phong Định Cảng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Phú – Lê Duẩn – Quang Trung – Nguyễn Trãi – Quốc lộ 1A – Diễn Châu – Đô Lương. Đô Lương - Diễn Châu - Quốc lộ 1A - Nguyễn Trãi - Quang Trung - Lê Duẩn - Trần phú - Nguyễn Văn Trỗi - Phong Đinh Cảng - Nguyễn Phong Sắc- Nguyễn Sỹ Sách - Đại lộ Lê nin Tuyến xe buýt có trợ giá
Nghệ An
số 06
VINH – HÀ TĨNH 4h45 - 18h30 110phút / 1 chuyến Giá vé: 5000đ - 30000đ/lượt Ga Vinh – Bưu điện Vinh – Đại học Vinh – Đền Chợ Cũi – Bưu điện Hồng Lĩnh – Bưu điện Tiến Lộc – Bệnh viện Thạch Hà – Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh – Siêu thị BMC – Thành phố Hà Tĩnh. Thành phố Hà tĩnh - Siêu thị BMC - Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh - Bệnh viện Thạch Hà - Bưu điện Tiến Lộc - Bưu điện Hồng Lĩnh - Đền Chợ Cũi - Đại học vinh - Bưu điện Vinh - Ga Vinh Tuyến xe buýt có trợ giá
Nghệ An
số 05
Vinh - Yên Thành 4h45 - 18h30 10 - 15 phút / 1 chuyến Giá vé: 5000đ - 30000đ/lượt Nội thành Vinh – Quán Bánh – Quán Hành – Cầu Bùng – Tỉnh lộ 538 – Thị trấn Yên Thành. Thị trấn Yên Thành - Tỉnh lộ 538 - Cầu Bùng - Quân Hành - Quán Bánh - Nội Thành Vinh Tuyến xe buýt có trợ giá

Trên đây chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tìm xe buýt nhanh chóng nhất trên toàn quốc gia, tuy nhiên nếu quý khách hàng không muốn đi ô tô vui lòng tham khảo và đăng ký dịch vụ: cho thuê xe