Tìm kiếm tài xế

Từ ngày:  
Đến ngày:

Kết quả: 10/6 nhà xe (tài xế).

Đã xác thực tài khoản

 Giá tốt nhất 671.300đ  7.000 Đồng/1 km

Nhà xe Đoàn Khang

 Tôn Thất Thiệp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Renault Duster 2017

 Loại xe 16 chỗ

 9 lượt xem

  50.000 phí lưu đêm

Đặt xe

Đã xác thực tài khoản

671.300đ  7.000 Đồng/1 km

Nhà xe Đoàn Khang

 Tôn Thất Thiệp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Renault Duster 2017

 Loại xe 16 chỗ

 9 lượt xem

  50.000 phí lưu đêm

Đặt xe

Đã xác thực tài khoản

959.000đ  10.000 Đồng/1 km

Nhà xe MGM

 Lê Thánh Tôn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Renault Duster 2017

 Loại xe 16 chỗ

 4 lượt xem

  70.000 phí lưu đêm

Đặt xe

Đã xác thực tài khoản

959.000đ  10.000 Đồng/1 km

Nhà xe MGM

 Lê Thánh Tôn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Renault Duster 2017

 Loại xe 16 chỗ

 4 lượt xem

  70.000 phí lưu đêm

Đặt xe

1.150.800đ  12.000 Đồng/1 km

Tài xế DỊCH VỤ DU LỊCH{TÂM}

 Tô Hiệu, Hiệp Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Ford Transit 2017

 Loại xe 16 chỗ

 57 lượt xem

Đặt xe

1.438.500đ  15.000 Đồng/1 km

Tài xế Nguyễn Ngọc Thanh Thùy

 72/35 Đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xe Ford Transit 2016

 Loại xe 16 chỗ

 58 lượt xem

Đặt xe