Nhập số điện thoại và biển số xe của tài xế để đăng nhập