ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TÀI XẾ/NHÀ XE

Tên tài xế/Nhà xe*

Kiểu tài khoản*

Email

Số điện thoại *

Biển số xe

Hãng xe *

Tên xe (model)*

Số chỗ *

Loại xe *

Năm sản xuất *

Bảng giá

Địa chỉ (thường trú hoặc hay đón khách) *

Mật khẩu (Dùng để đăng nhập quản trị dành riêng cho tài xế) *